Modern Delhi

Tips, Recommendations, Ideas

Hoe Lang Ww?

Hoe Lang Ww
U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Hoeveel WW-uitkering krijg ik?

Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen? Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden; niet afhankelijk van uw eigen vermogen; gebonden aan een maximum: het,

Hoe lang minimaal WW?

U moet in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd, in minstens 26 weken hebben gewerkt. Als dat zo is, krijgt u 3 maanden een WW-uitkering. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Hoe vaak moet je solliciteren als je in de WW zit?

Mijn plichten met een WW-uitkering Meestal maakt u afspraken met uw adviseur werk over hoe vaak u gaat solliciteren of u ontvangt hiervoor een taak in uw Werkmap. Heeft u geen afspraken gemaakt over het aantal sollicitaties? Zorg dan dat u minimaal 4 keer per 4 weken solliciteert.

Kun je voor 1 maand WW aanvragen?

Vraag uw WW-uitkering op tijd aan – Een WW-uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt. Vraag de WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later, dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

Hoe lang Vult UWV salaris aan?

Uw uitkering stopt pas helemaal als uit uw Inkomstenopgave blijkt dat u 2 maanden achter elkaar meer dan 87,5% van uw maandloon verdient. U blijft daarom uw inkomsten doorgeven tot u van ons de brief krijgt waarin staat dat uw WW-uitkering stopt.

Hoeveel WW ers zijn er?

WW-uitkeringen in mei opnieuw gedaald Het aantal WW-uitkeringen was in mei in alle regio’s lager dan in april. In de volgende arbeidsmarktregio’s was de afname meer dan 4,6%:

Friesland (-6,0%) Groningen (-5,8%) Regio Zwolle (-5,0%) Zeeland (-5,0%) Holland Rijnland (-4,7%)

Vergeleken met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen ook in alle regio’s. Voor de meeste regio’s nam het aantal af met 6 tot 12%. Zoals te zien op het landkaartje aan de rechterkant waren er ook in dit geval grote regionale verschillen. Zo daalde het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 15,4% ten opzichte van vorig jaar.

 1. Die afname was vele malen groter dan in bijvoorbeeld Rijk van Nijmegen.
 2. Hier daalde het aantal in 1 jaar tijd met 1,4%.
 3. Gemiddeld nam het aantal uitkeringen ten opzichte van mei 2022 in heel Nederland af met 8,4%.
 4. Dit zijn 13.900 WW-uitkeringen.
 5. Ook per sector verschilt de WW-ontwikkeling.
 6. In vergelijking met mei 2022 daalde het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle sectoren.

In de volgende sectoren was de daling het grootst:

Horeca en catering (-26,6%) Vervoer en logistiek (-24,9%)

In 2 sectoren bleef het aantal WW-uitkeringen in 1 jaar tijd min of meer gelijk. Dat was het geval bij:

See also:  Wieviel Km Sind 10000 Schritte?

Overheid (+0,6%) Overige commerciële dienstverlening (+0,0%)

Alleen in de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar. De toename van 10,3% lijkt op het eerste gezicht fors, maar valt in aantallen mee. In totaal kwamen er in deze sector sinds mei 2022 ongeveer 200 WW-uitkeringen bij.

Het aantal WW-uitkeringen beweegt sinds de zomer van 2022 tussen de 150.000 en 160.000. Maanden met lichte stijging en lichte daling wisselen elkaar af. Dit patroon lijkt te duiden op stabilisatie. Wilt u meer weten over de landelijke, regionale en sectorale WW-ontwikkeling in mei 2023? Of alle WW-cijfers nog eens op een rijtje zien, inclusief de verdeling naar leeftijd of andere kenmerken? Lees dan de Landelijke Nieuwsflits Arbeidsmarkt, of de Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van uw eigen regio.

: WW-uitkeringen in mei opnieuw gedaald

Is een WW uitkering bruto of netto?

Hoe hoog is een WW-uitkering? – De hoogte van je WW-uitkering wordt berekend op basis van het sv-loon dat je verdiende in het jaar voordat je werkloos werd. Het sv-loon is het loon waarover je belastingen en sociale premies betaalt en bepaalt dus je WW-maandloon.

 • In de eerste 2 maanden bedraagt je bruto-uitkering 75% van het WW-maandloon.
 • De maanden daarna ontvang je 70%.
 • Als je andere inkomsten hebt naast je WW-uitkering, worden deze verrekend met je WW-maandloon.
 • Heb je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken gewerkt? Dan heb je recht op 3 maanden WW-uitkering.

Het aantal uren dat je werkte is daarbij niet belangrijk. Als je ook voldoet aan de jareneis, dan kun je langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen. De jareneis houdt in dat je in de laatste 5 jaar voordat je werkloos werd minstens 4 jaar gewerkt hebt. Heb jij vragen over het aanvragen van een WW-uitkering? Of twijfel je of alles wel klopt? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Waar moet ik op letten als mijn contract eindigt? Met de online tool van CNV Vakmensen ontvang je betrouwbare informatie en advies rond het einde van jouw arbeidsovereenkomst. Je kunt een WW-uitkering online aanvragen, Een deel van jouw gegevens is al bekend bij het UWV. Maar houd het volgende bij de hand, er kan naar worden gevraagd:

Je laatste loonstrookJe laatste arbeidscontractJe rekeningnummer

Aangeraden wordt om een WW-uitkering ongeveer een week voor de laatste werkdag aan te vragen. Maar uiterlijk tot 1 week na de laatste werkdag. Vraag je de WW-uitkering later aan? Dan ontvang je tijdelijk een lagere uitkering. Heb jij in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken gewerkt? Je voldoet dan aan de wekeneis,

 • Hiermee heb je recht op een basisuitkering van 3 maanden.
 • Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren zijn hier (nog) niet van toepassing.
 • Naast deze basisuitkering van drie maanden is het mogelijk een verlengde uitkering te ontvangen.
 • Deze is afhankelijk van de jareneis,
 • Heb je de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? Dan heb je mogelijk recht op een verlenging van de basisuitkering.
See also:  Wann Darf Der Vermieter Die Miete ErhöHen Und Wieviel?

Deze is afhankelijk van je feitelijk en fictief arbeidsverleden. De hoogte van een WW-uitkering wordt berekend aan de hand van je sv-loon. Dit is het loon waarover je belastingen en sociale premies betaalt. Met dit sv-loon wordt het dagloon berekend en daarmee kom je uiteindelijk op een WW-maandloon.

 1. Hiervan krijg je een vast percentage.
 2. Heb je naast een WW-uitkering ook nog andere inkomsten? Dan worden deze kosten afgetrokken van het WW-maandloon.
 3. De eerste betaling van de WW-uitkering kan langer de tijd in beslag nemen.
 4. Je aanvraag moet dan namelijk in behandeling genomen worden.
 5. Hierna vul je iedere maand het formulier ‘inkomstenopgave’ in (ook als je geen extra inkomsten hebt).

Je krijgt dan na afloop van iedere kalendermaand je WW-uitkering uitbetaalt. De duur is natuurlijk afhankelijk van hetgeen jij recht op hebt. Nee, je krijgt geen uitkering als je zelf ontslag neemt. Volgens het UWV ben je dan verwijtbaar werkloos. Is de beëindiging van je arbeidsovereenkomst een gezamenlijke beslissing van jou en je werkgever, dan heb je meestal recht op een WW-uitkering.

 • Of dit voor jou het geval is, kun je laten checken door een jurist.
 • Als lid van CNV Vakmensen is juridische hulp een onderdeel van jouw lidmaatschap.
 • Als lid van CNV Vakmensen maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken.
 • Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen.

Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

Deskundig advies Rechtshulp voor werk en privé Hulp bij je belastingaangifte Korting op verzekeringen Informatie en advies bij ziekte

: Rekentool WW-uitkering | CNV

Hoe lang geen uitkering na ontslag?

U hebt uw werk verlaten? – In geval van werkverlating zonder wettige reden, kunt u een verwittiging krijgen of kunt u van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 52 weken. Een deel of het geheel van deze periode kan het voorwerp vormen van een uitstel, d.w.z.

dat u tijdens de periode van uitstel het recht op uitkeringen behoudt. Verlaat u uw werk voor een andere dienstbetrekking, dan heeft u bovendien geen recht op uitkeringen gedurende 4 weken te rekenen vanaf de verandering van dienstbetrekking, behalve in geval van tijdelijke werkloosheid of wanneer u die dienstbetrekking verliest ten gevolge van overmacht.

U kunt voor onbepaalde duur van het recht op uitkeringen uitgesloten worden als u uw werk hebt verlaten met het opzet uitkeringen aan te vragen en werkloos te blijven (in dit laatste geval zal u opnieuw arbeidsdagen in loondienst moeten bewijzen om weer toegelaten te worden tot de werkloosheid).

Welke leeftijd sollicitatieplicht?

Sollicitatieplicht oudere werknemers in de WW – Ook als oudere werkloze heeft u een sollicitatieplicht. Behalve als u binnen 1 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan hoeft u niet meer te solliciteren. Als u dat wilt, mag u wel blijven zoeken naar werk.

See also:  Wer Entscheidet Wo Wm Stattfindet?

Hoeveel verdien je als werkloze?

Schematische voorstelling –

We kunnen de volgende vergoedingsperiodes onderscheiden:

samenwonenden met gezinslast alleenwonenden samenwonenden
1ste periode – fase 1 = maanden 1-3 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens
1ste periode – fase 2 = maanden 4-6 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens
1ste periode – fase 3 = maanden 7-12 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens
2de periode – fase 2A = maanden 13-14 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens
2de periode – fase 2B = maanden 15-24 (in functie van uw beroepsverleden) 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens
2de periode – fase 21 = maanden 25-30 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van
2de periode – fase 22 = maanden 31-36 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van
2de periode – fase 23 = maanden 37-42 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van
2de periode – fase 24 = maanden 43-48 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van
 • 3de periode
 • = na de tweede periode
 • = ten laatste vanaf maand 49
forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen) forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen) forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen)

Hoe lang krijg je een vervolguitkering?

U verdient meer dan 65% van uw oude loon. U ontvangt de vervolguitkering dan maximaal 1 jaar. U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% of meer van uw oude loon verdienen. Dan stopt uw vervolguitkering na 2 maanden.