Modern Delhi

Tips, Recommendations, Ideas

Waar Mag Je 130 Rijden?

Waar Mag Je 130 Rijden
Maximumsnelheid naar 130 km – Als wij tijdens het rijlessen of met een opfriscursus de snelweg op gaan, komt al vrij snel de vraag: hoeveel km per uur mag ik nu rijden. Je mag nu toch 130 km per uur? Met onderstaande informatie wat antwoorden! Al meer dan een jaar is de algemene maximumsnelheid op de snelwegen verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur.

Waar mag je 130 op de A2?

De maximumsnelheid op de A2 Amsterdam – Utrecht vice versa (v.v.) is 100 km/h. De enige uitzondering daarop is tussen Vinkeveen en Maarssen v.v. Daar geldt tussen zeven uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends een maximumsnelheid van 130 km/h.

Welke tijden 130 snelweg?

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden? – Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger is dan overdag, hebben veel borden een zogeheten tijdvenster. Maximumsnelheidsborden langs de snelweg. Links: 100 km/h, 06.00 tot 19.00 uur. Midden en rechts: 120 km/h en 130 km/h, 19.00 tot 06.00 uur.

Hoe weet je hoe hard je waar mag rijden?

Hoe hard mag ik rijden? – Dat hangt af van het soort weg. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ( Rvv 199 0) staat het als volgt: Artikel 20 Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen 50 km per uur; b.

voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor: 1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur; 2. op de rijbaan 45 km per uur; c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Artikel 21 Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur; Binnen de bebouwde kom geldt in beginsel een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Twijfel je of je binnen de bebouwde kom rijdt? Het bord H1 geeft de bebouwde kom aan. Zie je dit bord? Dan mag je dus in beginsel niet harder dan 50 kilometer per uur. Maar het kan zijn dat op sommige gedeeltes een maximumsnelheid van 60 of 70 kilometer per uur geldt. Let op: de bebording geeft de situatie weer! En niet het uiterlijke vertoon van een weg, zo heeft de rechter dikwijls bepaald.

Op autowegen geldt een snelheid van 100 kilometer p/uur. Autowegen worden weergegven met het bord G3. Kortom: ziet men het bord G3, zet dan de cruise control op 105; dan zit je – met inachtneming van de wettelijke correctie – voldoende veilig. N-wegen staat voor niet harder dan 80.

Dit is niet een autoweg, noch een autosnelweg. Op de beschikking staat dan vaak ‘harder rijden op een andere wegen dan auto(snel)weg. Ook hier geldt dat dit niet met een apart verkeersbord hoeft te worden aangeduid. Kortom: verlaat men de bebouwde kom dan is vaak sprake van N-weg; de maximumsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur.

En hoe zit het met de snelheid op autosnelwegen, herkenbaar aan bord G1? Daar varieert de maximumsnelheid van 100 tot maximaal 130. Ook de factor ‘tijd’ speelt hier een rol. Tussen 19:00 en 06:00 geldt een afwijkend maximumsnelheidsregime op veel autosnelwegen,

Hoe hard mag je na 7 uur op de A2?

bekeuring A2 na 19.00 uur Ik ben 14 januari 2016 om 21.56 uur bij Vinkeveen gemeten met een snelheid van 112 km/u waarvoor een beschikking is gestuurd van 57,00 euro.Ik was er na alle nieuwsberichten volledig van overtuigd dat 130 km/u was toegestaan tussen 19.00 en 06.00 uur.

Ik rijd dit traject iedere dag, meestal overdag, en de aanwijzingen zijn echt zeer onduidelijk. Ik heb uiteraard bezwaar aangetekend wat waarschijnlijk met de een of andere flutreden zal worden afgewezen, kan de ANWB hier nu niet eens een vuist maken? Ik heb gelezen dat jullie overwegen een proefproces aan te gaan, nou hier heb je er één.

Het is echt schandalig dat na alle berichten over de A2 nog steeds zoveel bekeuringen worden uitgeschreven. Ik ga de volgende keer ook in de avonduren maar weer 100 rijden. Wat een land toch waar we in leven. Waar Mag Je 130 Rijden Uw bezwaar op een snelheidsovertreding begaan op de A2 is afgewezen. De geldende snelheidslimiet op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam v.v. is wisselend en daardoor zeer verwarrend. U vraagt zich af of de ANWB daadwerkelijk een proefprocedure gaat voeren.

Op de A2 tussen Utrecht – Amsterdam v.v. geldt een snelheidslimiet van 100 km/u. Alleen tussen Maarssen en Vinkeveen v.v. geldt er tussen 19 – 6 uur een snelheidslimiet van 130 km/u. Op korte termijn zal deze situatie worden aangepast. In eerste instantie zal dan op het gehele traject A2 tussen Utrecht – Amsterdam v.v.

een snelheidslimiet gelden van 130 km/u tussen 19 – 6 uur. Daarbuiten is de snelheidslimiet 100 km/u. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op evenbedoeld traject 24/7 een snelheidslimiet van 130 km/u zal gelden. Nu de wijziging van de snelheidslimieten op de A2 tussen Utrecht – Amsterdam v.v.

Hoe hard mag je op de a1?

Nieuwe maximumsnelheid op A1 en A35: dit moet je weten Almelose automobilisten moeten vanaf maandag 16 maart 2020 de voet iets van het gaspedaal afhouden. Op alle snelwegen mag je overdag maximaal 100 kilometer per uur rijden. Alleen let op: het kan zijn dat deze nieuwe snelheidsmaatregel op de A1 en A35 al eerder ingaat.

Hoe hard rijden op de A13?

Geschiedenis – De A13 door Overschie in 1988. De aanleg van de rijksweg 13 langs Delft in 1937. Het Kleinpolderplein in 1968. De A13 behoort tot de oudste snelwegen van Nederland. Reeds in 1933 opende een 2×2 deel zonder middenberm tussen Delft en Overschie. Dit wordt soms wel eens beschouwd als de eerste snelweg van Nederland, maar dat was deze weg feitelijk nog niet.

Immers, fysiek gescheiden rijbanen vormen een elementair onderdeel binnen het principe van een autosnelweg. De A12 tussen Nootdorp en Voorburg, geopend in 1937, had deze eigenschap wel en krijgt dus de titel van eerste autosnelweg in Nederland. In 1938 opende een verlenging van de A13 tussen Delft en Nootdorp, met 2×2 rijstroken en middenberm.

Reeds in 1950 werd besloten om de A13 te verbreden naar 2×3 rijstroken en in 1955 was er sprake van een rijbaanscheiding tussen Delft en Overschie. In 1960 was de verbreding naar 2×3 rijstroken tussen Nootdorp en Overschie (tot aan het viaduct) voltooid.

See also:  Wat Is De Duurste Auto Ter Wereld?

Verder werd in 1960 een nieuw tracé geopend met 2×2 rijstroken tussen Rijswijk en Nootdorp en werd het verkeersplein Ypenburg opengesteld. Eind 1969 was verkeersplein Ypenburg omgebouwd naar een ongelijkvloers knooppunt, In 1970 werd het korte stukje tussen Overschie en het Kleinpolderplein verbreed naar 2×3 rijstroken en in 1972 was het Kleinpolderplein in alle verbindingen opengesteld.

In 1981 kreeg de A13 als eerste snelweg van Nederland moderne verkeerssignalering, Na een eerdere proefneming in de jaren ’70 op de A16 tussen Ridderkerk en Zwijndrecht met zijdelingse matrixsignaalgevers, was hetgeen op de A13 werd geplaatst (ook in internationaal perspectief) een totaal nieuw concept met signaalgevers boven de rijstroken.

In de jaren ’90 is knooppunt Ypenburg omgebouwd en voorzien van extra aansluitingen om lokaal en doorgaand verkeer van elkaar te scheiden. De Rotterdamseweg bij het knooppunt heeft in deze periode zijn snelwegstatus verloren. In 2002 is de maximumsnelheid bij Rotterdam-Overschie tijdelijk verlaagd naar 80 km/h.

Dit werd gehandhaafd met trajectcontrole, In november 2005 werd de maximumsnelheid op de rest van de A13 teruggebracht naar 100 km/h om de overgang naar de 80 km/h-zone bij Overschie minder abrupt te laten zijn. Op 2 juli 2012 is de maximumsnelheid bij Overschie verhoogd naar 100 km/h.

Op 29 maart 2014 is de verhoging teruggedraaid zodat er weer 80 km/u geldt. Er werd gesproken om weer een verhoging in te voeren sinds de parallel lopende A4 door Midden-Delfland is opengesteld. Om zowel de Utrechtsebaan ( A12 ) als de Haagweg/Rijswijkseweg te ontlasten is de Rotterdamsebaan aangelegd.

Deze takt van de A13 af op knooppunt Ypenburg en verloopt min of meer in zijn verlengde via de Victory Boogie Woogietunnel naar de Haagse Binckhorst. In 2012 is het definitieve ontwerp gepubliceerd waarna tussen 2016 en de 2020 de weg gebouwd wordt. De Rotterdamsebaan is met verkeerslichten op de zuidelijke helft van het halfklaverblad van het knooppunt Ypenburg aangesloten.

Waarom van 130 naar 100?

In 2019 werd de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur. De maatregel had als grootste doel het besparen van stikstofneerslag om zo belangrijke bouwprojecten door te kunnen laten gaan. Transportbeleid volgt Bert van Wee het snelheidsdossier al jaren op de voet.

Hoe hard mag je op de snelweg in Amerika?

Binnen de bebouwde kom: 25-40 mph (40-64 km/u) Schoolzones: 15-20 mph (24-32 km/u) Buiten de bebouwde kom: 40-70 mph (64-112 km/u) Snelwegen: 55-75 mph (88-120 km/u)

Hoe hard mag een touringcar op de snelweg?

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – < 1 min lezen English version De maximumsnelheid voor autobussen is 80 kilometer per uur. Bussen mogen in Nederland op de auto(snel)weg en in Duitsland op de Autobahn 100 km per uur rijden als ze aan speciale eisen voldoen. Dan heet het een Tempo 100-bus of T100-bus. Een T100-bus heeft geen staplaatsen en alle stoelen moeten autogordels hebben. De bus mag geen geledebus (harmonicabus of bus met scharnier) zijn. Verder gelden er eisen voor bijvoorbeeld:

het motorvermogenhet remsysteemhet bandenprofielhet draagvermogenhet meetbereik van de snelheidsmeter

Waarom vind ik autorijden eng?

Ga naar inhoud Wat is rijangst? Jan 2022-03-05T09:50:38+01:00 Staat het klamme zweet je in de handen als je met de auto naar verre familie moet rijden? Vermijd je snelwegen, enge bruggen en bochten zoveel mogelijk? Misschien heb je dan wel rijangst. Als rijinstructeur is dat mijn specialisatie en ik doe dan ook graag mijn best om je hierin te begeleiden. Waar Mag Je 130 Rijden Hij of zij krijgt het gevoel de controle over zichzelf, de auto en de situatie te verliezen. De meest voorkomende vorm van rijangst is angst voor de snelweg. Deze snelwegangst zorgt ervoor dat mensen zich beperken tot hun eigen woonplaats en routes binnendoor gaan zoeken.

Wat gebeurd er als je 100 km te hard rijd?

Boete te hard rijden| Iedere bestuurder weet dat het strafbaar is om te hard te rijden. Een bestuurder weet ook dat je een boete kunt krijgen voor het te hard rijden. Welke straf er voor de snelheidsovertreding doorgaans wordt opgelegd, is echter niet altijd bekend.

 1. Hierop wordt in dit artikel nader ingegaan.
 2. Bij snelheidsovertredingen heeft de wetgever gekozen voor twee wijzen van afdoening.
 3. Dat zijn de administratieve boete en de afdoening via het strafrecht.
 4. De bepalingen ten aanzien van de administratieve boete zijn opgenomen in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Bij het te hard rijden geldt dat een overschrijding van de maximumsnelheid tot 30 km/u met een administratieve boete wordt afgedaan. Bij het te hard rijden op een snelweg volgt tot 40 km/u te snel nog een boete. Een uitzondering hierop geldt bij wegwerkzaamheden. Snelheidsoverschrijdingen vanaf 30 km/u (op snelweg 40 km/u) worden via het strafrecht afgedaan. In het strafrecht kunnen zwaardere straffen worden opgelegd. Zo zijn niet alleen de boetes hoger maar kan er ook een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

Wanneer een bestuurder tussen de 31 en 49 km/u te hard rijdt en het is de eerste keer binnen 2 jaar, zal de bestuurder een strafbeschikking toegestuurd krijgen met daarin een boete. Na betaling van de boete is de kwestie afgedaan. Dit te snel rijden wordt echter wel in de justitiële documentatie opgenomen.

Wanneer een bestuurder binnen 2 jaar wederom tussen de 31 en 49 km/u te hard rijdt, moet deze voorkomen. De zaak wordt in beginsel dan niet meer met alleen een geldboete afgedaan. Op grond van de richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen geldt naast de boete ook een ontzegging van de rijbevoegdheid van 2 maanden Wanneer een bestuurder tussen de 50 en 70 km/u te snel rijdt, moet deze ook voorkomen.

 1. Op grond van de aangehaalde richtlijn geldt een boete van € 1.100,- (2016) en 2 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid.
 2. Wanneer een bestuurder tussen 70 en 99 km/u te hard rijdt, geldt een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 maanden.
 3. Indien een betrokkene meer dan 100 km/u te hard rijdt, bepaalt de richtlijn dat er een geldboete moet worden opgelegd en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.
See also:  Hoe Werkt De Metro In Parijs?

De richtlijn van het OM is een belangrijke indicatie welke straf er voor de snelheidsovertreding wordt opgelegd. Deze straf kan worden opgelegd door een officier van justitie bij een OM-zitting of door een kantonrechter. Wanneer een officier van justitie een straf oplegt waar een bestuurder het niet mee eens is, kan deze hiertegen binnen 2 weken verzet aantekenen.

De zaak wordt dan aan een kantonrechter voorgelegd. Vaak gebeurt dat wanneer de officier van justitie voor het te hard rijden niet alleen een boete heeft opgelegd maar ook een ontzegging van de rijbevoegdheid. Het is altijd belangrijk een goede afweging te maken. Het beste is dat de officier van justitie een straf oplegt waar een bestuurder mee kan leven.

Indien dit niet het geval is, bestaat altijd nog de mogelijkheid de zaak aan een kantonrechter voor te leggen. Een kantonrechter heeft iets meer mogelijkheden bij de strafoplegging. Zo kan hij naast de boete ook een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Hoe hard mag je in Duitsland?

Maximumsnelheid Duitsland

Binnen bebouwde kom (A) Autosnelwegen
Motoren 50 130 (B)
Motoren met aanhanger 50 60
Personenauto’s en campers 50 130 (B)
Campers 3500-7500 kg 50 100

Hoe hard mag je rijden op de a15?

Zijn er straks nog uitzonderingen? – Ja. Overdag (06.00 tot 19.00 uur) geldt overal een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Behalve bij de trajecten waar niet harder dan 80 is toegestaan en op sommige spitsstroken. Of je ‘s avonds en ‘s nachts tussen 19.00 en 06.00 uur 100, 120 of 130 mag, verschilt per traject.

Hoe hard mag je in Belgie?

Algemene snelheidslimieten in België –

Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u in Vlaanderen en Wallonië,30 km/u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buiten de bebouwde kom mag je in Vlaanderen en Brussel maximaal 70 km/u, in Wallonië is dat 90 km/u, Op autosnelwegen en wegen met minimaal 2 rijstroken in elke richting gescheiden door een middenberm mag je maximaal 120 km/u,

Snelheden buiten bebouwde komin Vlaanderen Autosnelweg en 2 x2 rijvakken met middenberm 2 x 2 rijvakkenmet wegmarkeringen gescheiden Andere wegen
Personenwagens 120 70 70
Voertuigen en slepen + 3,5 ton 90 70 70
Voertuigen en slepen + 7,5 ton 90 60 60
Autobussen en -cars* 90 70 70

Uitzondering autocars zie hoger.

Hoe hard mag je op de snelweg avond?

In Nederland geldt overdag (van 06.00 tot 19.00 uur) op alle snelwegen een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Met uitzondering van de trajecten waar nu ook een aangepaste limiet van 80 kilometer per uur geldt. In de avond en nacht (van 19.00 tot 06.00 uur), mag u op sommige snelwegen 120 kilometer per uur of 130 kilometer per uur rijden.

Waar mag je harder dan 130 in Duitsland?

In principe geldt op de autobahn (autosnelweg) in Duitsland geen maximumsnelheid geldt. Wel geldt een adviessnelheid van 130 km/u. Als je deze overschrijdt, is het niet zo dat je een boete krijgt, maar als je een ongeval veroorzaakt geldt wel vaak een hogere aansprakelijkheid.

Is de A1 druk?

Er zijn op dit moment geen files op de A1.

Waarom is de A1 de A1?

De A van autosnelweg – Datum 14 april 2014 (online tot 31 december 2032) Leeftijd Kijkwijzer Alle leeftijden Duur 03:58 min Bekeken 5.734 Vak Bron In Nederland hebben de snelwegen een A nummer. Zoals bijvoorbeeld de A1, de A2 of de A7. Die A staat voor autosnelweg. Je hebt daarnaast ook wegen die beginnen met een N, wat staat voor niet-autosnelweg. Heel simpel eigenlijk, maar wie heeft die snelwegnummers bedacht? Hallo ik ben Tess en ik ben 12 jaar en ik kom uit Rotterdam.

Mijn vraag ging over de Rijkswegen want alle Rijkswegen zijn genummerd. Ik wil graag weten of daar een volgorde in zat en wie dat heeft bepaald. Ik woon vlak bij de A16 en een stukje verderop heet dat dan de A20. Hoe kan dat nou? Het is natuurlijk heel handig Tess dat de wegen nummers hebben. Als je met je auto op de snelweg rijdt dan kan je er eigenlijk niet omheen.

Boven en naast je staan borden met cijfers en letters zodat je precies weet waar je bent. Op die borden op de weg staat niet alleen hoe hard je mag, 100 km/u in dit geval, maar ook waar je precies bent en op welke weg. De A-snelweg wordt aangeduid met witte letters op een rode achtergrond, de A2 in dit geval.

Daaronder staat dan waar je bent op de A2 en aan welke kant. Rechts in dit geval. Dat is heel erg handig als je niet goed op zit te letten en je bijvoorbeeld een ongeluk krijgt. Dan weten de hulpverleners precies waar ze moeten zijn. Ik zit op de A2; 67,2 rechts help! Nee, ik zit natuurlijk gewoon in de Klokhuis studio’s.

Niks aan de hand. Er zijn nogal wat snelwegen in ons kleine landje, moet je kijken. Hier vanaf Amsterdam loopt de A1 helemaal door naar de Duitse grens toe. De A2 loopt naar het zuiden van ons land, Maastricht. Zelfs de Afsluitdijk, moet je zien hier de A7 is ook een snelweg.

Je kent ze wel van de filemeldingen op de radio. De A28, de A58, de A79. De Nederlandse snelwegen hebben allemaal een A-nummering. De A staat voor autosnelweg. Simpel. Je hebt ook wegen met geel en zwarte lettertjes, die beginnen met een N. De N staat voor niet-autosnelweg. Het lijkt een wirwar van wegen en dat is het natuurlijk ook maar er zit wel een plan achter.

Dit is het eerste Rijks wegenplan uit 1927. Er waren toen nog niet zoveel auto’s maar ze wilde wel de grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht met een wegennet met elkaar verbinden. Er volgde nog meer plannen maar dit is dus echt het allereerste. Tweemaal zo snel als voorheen, dat wil zeggen in een half uur, kan men van Amsterdam naar de Domstad rijden.

 • Op een veilige kaarsrechte weg die niet meer doorkruist wordt door wegen op gelijk niveau.
 • Met allerlei kunstwerken als viaducten en bruggen is hierin voorzien.
 • Deskundigen hebben uitgerekend dat deze weg alleen al een benzinebesparing van 2 miljoen liter per jaar oplevert.
 • Het was een plan van wegen die ze in de toekomst wilde bouwen.
See also:  Wat Kost Viaplay Bij Ziggo?

Ze begonnen in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland want dat had prioriteit. Daar wilde ze beginnen. De wegen rondom Amsterdam hebben daarom ook hele lage nummers. Hier loopt Rijksweg 1, hier loopt Rijksweg 2. Vanaf 1976 zouden ze een A nummer krijgen, toen heetten ze de A1 en de A2.

De A1 was als eerste gepland maar niet als eerste aangelegd. Dit stukje snelweg, de A12 tussen Voorburg en Zoetermeer was in 1936 al geopend. Waarom ze daar zijn begonnen weten we niet. De nummers zijn dus toegekend op basis van planning en niet in volgorde van aanleggen. Dus Tess, die wegen bij jou in de buurt zijn lang geleden bedacht door wegenplanners van Rijkswaterstaat.

Je kan het verschil goed zien bij het eerste plan uit 1927 en hoe het er nu uitziet. Er zijn nu enorm veel wegen bijgebouwd. Het is bijna een soort spinnenweb van genummerde wegen geworden. Je zou bijna terugverlangen naar vroeger. Volgens mij waren er toen een stuk minder files.

Hoeveel mag politie harder rijden?

Politievrijstelling verkeerszaken – Details Categorie: Hits: 28675 Mag een politieauto de maximumsnelheid overschrijden zonder zwaailicht en sirene? Jawel, de politie mag ook zonder zwaailicht en sirene harder rijden dan is toegestaan. De minister van verkeer en waterstaat heeft de politie een algehele vrijstelling gegeven voor de verkeersregels in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Het gebruik van de vrijstelling mag alleen als het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het werk Als het mis gaat kan de agent er toch op aangesproken worden omdat hij mogelijk de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht.

Zie ook: : Infopolitie.nl

Is het druk op de A13?

Er zijn op dit moment geen files op de A13.

Hoe hard mag je op de a14?

Maximumsnelheid Frankrijk

Binnen bebouwde kom (A) Wegen met minstens 2 rijstroken per richting
Bromfietsen 45 45
Motoren 50 75
Motoren > 80 cm³ met/zonder aanhanger 50 90
Personenauto’s 50 90

Is er trajectcontrole op de A2?

Waar Mag Je 130 Rijden De horror! Het is altijd weer even opletten als je over onder andere de A2 en A4 gaat rijden: de trajectcontrole! Het staat allemaal keurig netjes aangegeven en met een app als Flitsmeister kun je eigenlijk geen boete incasseren voor te hard rijden op een rijgedeelte waar trajectcontrole is.

Of je moet écht met andere dingen bezig zijn of een lompe rechtervoet hebben. Er gaan echter dingen veranderen aan de trajectcontrole. In elk geval op de A2, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend. Vanaf aanstaande maandag 16 december 2019 om 08:30 is het zo dat de trajectcontrole -aan beide kanten- uitgebreid gaat worden.

Het gedeelte op de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen is 15,4 kilometer lang. Aan die lengte zal niets veranderen. Wel hoe de trajectcontrole je snelheid meet. Nu meet het systeem je snelheid op basis van drie secties. Dit aantal gaat het OM uitbreiden naar vijf.

 • Volgens het OM komt het voor dat mensen in de tussenliggende gedeelten meer snelheid maken en weer gaan remmen bij het volgende meetpunt.
 • Met vijf meetpunten pakt men dit rijgedrag aan.
 • Van de meetpunten geeft het systeem je een boete op basis van de hoogst geregistreerde snelheid.
 • Het is dus niet zo dat er een gemiddelde wordt genomen, wat men soms denkt.

Automobilisten die het gehele traject op de cruise controle rijden hoeven de rijstijl niet aan te passen. Bestuurders die tussen elk punt versnellen en weer remmen bij een meetpunt moeten wel gaan opletten. Met vijf in plaats van drie meetpunten ben je sneller de sjaak met zo’n strategie.

Hoe hard mag je op de A2 Utrecht Den Bosch?

Hier mag je na 19.00 uur wél 130 km/u rijden – Op de A2 mag je na 19.00 uur iets na knooppunt Empel 130 km/u richting Utrecht rijden. Ook op de A59 vanaf knooppunt Zonzeel richting Den Bosch mag je het gaspedaal iets harder intrappen. En dan is er nog de A2 richting Eindhoven, waar je ook een gedeelte kan scheuren tussen 6.00 – 19.00 uur. Tekst loopt door onder het kaartje Waar Mag Je 130 Rijden Foto: Rijkswaterstaat Op de kaart hieronder zie je hoe hard je mag op elke weg. Op de rode wegen mag je altijd maximaal 100 km/u. Op de groene wegen mag je (nu nog) 130 km/u, straks alleen nog ‘s nachts. De andere kleuren wegen zijn straks overdag maximaal 100 km/u, ‘s nachts 130.

Hoe hard mag je op de A2 Maastricht?

Trajectcontrole A2 tunnel Maastricht ongeldig Update 17 februari 2019: De rechtbank Limburg heeft op 12 februari 2019 geoordeeld dat de boetes inderdaad onterecht zijn. om de uitspraak te lezen. Het gaat om 10.000 onterechte bekeuringen. Zie ook het nieuwsbericht van Recentelijk is de trajectcontrole in de A2 tunnel in de onderste buis in werking gesteld.

In de onderste tunnelbuizen geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur, in de bovenste tunnelbuizen mag maximaal 80 kilometer per uur gereden worden. De camera’s die de trajectcontrole uitvoeren, hangen vlak voor en vlak na de tunnels. Hierdoor wordt over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer de gemiddelde snelheid gemeten.

Uit een recente boete die boete.nu ontvangen heeft blijkt dat de trajectcontrole ten onrechte staat ingesteld op een toegestane maximumsnelheid van 90km/u in plaats van 100km/u. Ook de bebording is onduidelijk of je nu 80, 100 of 120 km/u mag in de tunnelbuizen. Waar Mag Je 130 Rijden

Hoe werkt de trajectcontrole op de A2?

Hoe werkt trajectcontrole boven de snelweg? Bij een trajectcontrole hangen er camera’s op meerdere meetpunten langs de weg. Deze camera’s registreren ieder voertuig. De tijd die het voertuig erover doet tussen twee meetpunten, geeft aan hoe hard er is gereden.

Is dat harder dan de maximumsnelheid? Dan krijgt de kentekenhouder een boete thuis gestuurd. Sommige trajectcontroles bestaan uit verschillende secties. Vaak omdat er 1 of meerdere op- en afritten in het traject liggen. Voor de controle maakt het dan niet uit of een voertuig het hele traject aflegt, of maar een stukje.

Per sectie registreren de camera’s de gemiddelde snelheid. Als een voertuig in 1 van de secties te hard rijdt, volgt een boete. Ook als de auto in de volgende sectie minder dan de toegestane snelheid rijdt. Een te hoge snelheid in het begin van het traject kan dus niet worden gecompenseerd door verderop langzamer te rijden.