Modern Delhi

Tips, Recommendations, Ideas

Van Waar Komt De Naam Antwerpen?

Van Waar Komt De Naam Antwerpen?

Antwerpen, een bruisende stad in België, heeft een lange geschiedenis en is een belangrijk cultureel en economisch centrum. Maar waar komt de naam Antwerpen eigenlijk vandaan? De oorsprong van de naam gaat terug naar vele eeuwen geleden en heeft zijn wortels in de Germaanse taal.

De naam Antwerpen is afgeleid van het Oud-Germaanse woord “anda”, wat “aarde” betekent, en “werp” wat “werpen” betekent. Samen betekent de naam dus “aarde werpen”. Deze naam verwijst naar een legende uit de 7e eeuw, waarbij een reus genaamd Druon Antigoon de Schelde bewaakte en tol eiste van voorbijvarende schepen. Wie weigerde te betalen, werd door de reus in de Schelde geworpen. Uiteindelijk werd de reus verslagen door een dappere Romeinse soldaat genaamd Silvius Brabo, die zijn hand afhakte en in de Schelde wierp. Dit zou de geboorte van de naam Antwerpen zijn.

Door de eeuwen heen is Antwerpen uitgegroeid tot een belangrijke havenstad en handelscentrum. De stad was een knooppunt van de handel in Europa en bloeide op tijdens de middeleeuwen en de Gouden Eeuw van België. De naam Antwerpen kreeg internationale bekendheid en de stad werd een belangrijke bestemming voor handelaren en kunstenaars uit heel Europa.

Vandaag de dag is Antwerpen een bruisende stad vol cultuur, mode, kunst en architectuur. Het is een populaire bestemming voor toeristen vanwege zijn historische gebouwen, musea, winkels en gezellige cafés. De naam Antwerpen blijft tot op de dag van vandaag een symbool van de rijke geschiedenis en het bruisende karakter van deze prachtige stad.

Oorsprong van de naam Antwerpen

De naam “Antwerpen” heeft een oude oorsprong en is afgeleid van het Nederfrankische woord “andis” wat “aan het water” betekent, en “werp” wat “werf” betekent.

Antwerpen is een stad gelegen aan de oevers van de Schelde in België en heeft historisch gezien altijd een sterke band gehad met de rivier. De oorspronkelijke betekenis van de naam verwijst dus naar de locatie van de stad aan de Schelde, waarlangs er een “werf” is gebouwd.

De naam “Antwerpen” was voor het eerst gedocumenteerd in de 10e eeuw als “anwert” en werd later verbasterd tot “antwerp” in het Engels. Het woord “Antwerpen” in de huidige spelling werd pas gevestigd in de 16e eeuw.

De stad Antwerpen heeft een rijke geschiedenis en was tijdens de middeleeuwen een belangrijk handelscentrum in Europa. Het was bekend om zijn handel in stoffen en edelstenen, en de stad groeide snel in rijkdom en invloed. Tegenwoordig is Antwerpen een moderne stad waar kunst, cultuur, mode en diamantenhandel bloeien.

De naam Antwerpen is nauw verbonden met de geschiedenis en de identiteit van de stad. Het symboliseert de ligging aan het water en de handelsgeest die de stad heeft gevormd.

Jaar Naamsvermelding
10e eeuw Anwert
16e eeuw Antwerpen

De naam Antwerpen heeft dus een lange geschiedenis en blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk symbool van de stad en haar erfgoed.

Antwerpen in de Middeleeuwen

Antwerpen, gelegen in het huidige België, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Middeleeuwen. Tijdens deze periode groeide de stad uit tot een belangrijk handelscentrum in Europa.

Handel

Een van de belangrijkste redenen voor de opkomst van Antwerpen in de Middeleeuwen was de handel. Dankzij haar gunstige ligging aan de Schelde rivier kon Antwerpen uitgroeien tot een belangrijke havenstad. Schepen uit verschillende delen van Europa meerden aan in Antwerpen om handel te drijven.

De stad werd vooral bekend om de handel in luxegoederen, zoals zijde, specerijen, juwelen en textiel. Ook werd er volop gehandeld in goederen zoals graan, hout en wapens. Antwerpen werd al snel een centrum voor internationale handel en trok kooplieden uit heel Europa aan.

Cultuur

Cultuur

Naast haar economische betekenis, speelde Antwerpen ook een belangrijke rol op cultureel gebied. De stad was een centrum van kunst en cultuur. Antwerpse schilders, zoals Pieter Bruegel de Oude en Peter Paul Rubens, genoten internationale bekendheid en werkten in de stad.

Daarnaast trok Antwerpen veel kunstenaars, schrijvers en wetenschappers aan. De stad was een broedplaats voor nieuwe ideeën en innovaties. Dit zorgde voor een bloeiende culturele scene in Antwerpen, waar kunstenaars, geleerden en intellectuelen elkaar ontmoetten en inspireerden.

Architectuur

De middeleeuwse architectuur van Antwerpen is nog steeds zichtbaar in het historische centrum. In deze periode werden er vele prachtige gebouwen en kerken gebouwd, zoals de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en het Stadhuis van Antwerpen.

Antwerpen had ook een uitgebreid netwerk van stadsmuren en poorten, die dienden ter bescherming van de stad. Hoewel veel van deze verdedigingswerken zijn verdwenen, zijn er nog steeds enkele overblijfselen te zien in de stad.

Religie

In de Middeleeuwen speelde religie een belangrijke rol in het dagelijks leven in Antwerpen. De stad had vele kerken en kloosters, waar monniken en nonnen hun geloof praktiseerden.

Daarnaast was Antwerpen ook een belangrijk centrum voor de verspreiding van het protestantisme. De ideeën van de Reformatie vonden weerklank in de stad, wat leidde tot spanningen en conflicten tussen katholieken en protestanten.

Conclusie

Antwerpen bloeide op tijdens de Middeleeuwen en groeide uit tot een belangrijk handelscentrum en culturele broedplaats. De stad had een rijke architectuur, een bloeiende kunstscene en speelde een belangrijke rol in de internationale handel. De erfenis van deze periode is nog steeds zichtbaar in de stad en draagt bij aan haar unieke charme.

See also:  Waar Ligt Het Zwarte Woud?

Etymologie van de naam

De naam “Antwerpen” heeft een rijke geschiedenis en een interessante oorsprong. Het is afgeleid van het Oudnederlandse woord “aanwerp”, wat “handwerpen” betekent. Deze term verwijst naar de legendarische legende van een reus genaamd Druon Antigoon.

Volgens de legende beschermde Druon Antigoon de Schelde, een grote rivier die door Antwerpen stroomt. Hij eiste tol van iedereen die de rivier wilde oversteken en hakte de hand van degenen die weigerden af. Op een dag daagde de jonge held Brabo Druon Antigoon uit en versloeg hem. Als wraak hakte Brabo de hand van de reus af en wierp deze in de Schelde. Dit zou de oorsprong zijn van de naam “Antwerpen”, wat letterlijk vertaald kan worden als “handwerpen”.

Hoewel de legende van Druon Antigoon onwaarschijnlijk historisch accuraat is, heeft de naam “Antwerpen” wel een symbolische betekenis gekregen. Het staat voor verzet tegen onderdrukking en de moed van de inwoners van de stad.

De naam “Antwerpen” is door de eeuwen heen ook op verschillende manieren gespeld. In middeleeuwse teksten werd het bijvoorbeeld geschreven als “Antwerpm” of “Antwerpen”. Pas in de 16e eeuw werd de huidige spelling officieel vastgelegd.

Deze rijke etymologie van de naam “Antwerpen” weerspiegelt de geschiedenis en cultuur van de stad, en blijft een herinnering aan de legendarische gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de vorming ervan.

Historische betekenis van Antwerpen

Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Middeleeuwen. De stad heeft een grote rol gespeeld in verschillende historische gebeurtenissen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Europese handel en cultuur.

Havenstad

In de 16e eeuw groeide Antwerpen uit tot een belangrijke havenstad. De stad lag gunstig aan de Schelde, waardoor het een ideale locatie was voor handelsschepen. Antwerpen werd het centrum van de Europese handel en bloeide op als een van de welvarendste steden van die tijd.

Centrum van de kunsten

Tijdens de Renaissance en de Barokperiode was Antwerpen een belangrijk centrum van de kunsten. Veel beroemde kunstenaars, zoals Pieter Paul Rubens, woonden en werkten in de stad. Antwerpen stond bekend om zijn schilderkunst, beeldhouwwerk en architectuur. Kunstenaars uit de hele wereld kwamen naar Antwerpen om inspiratie op te doen en hun kunstwerken te tonen.

Religieuze tolerantie

In de 16e eeuw was Antwerpen een stad waar religieuze tolerantie werd beoefend. Mensen van verschillende religies, waaronder katholieken, protestanten en joden, konden vreedzaam naast elkaar leven en hun geloof belijden. Dit zorgde ervoor dat veel kooplieden en ambachtslieden naar Antwerpen trokken en bijdroegen aan de economische groei van de stad.

Spaanse overheersing en Opstand

In de 16e en 17e eeuw was Antwerpen onder Spaanse overheersing als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog. De stad werd belegerd en gedeeltelijk verwoest, wat resulteerde in een significante daling van de economische en culturele bloei. Antwerpen werd later een belangrijk bolwerk van de Opstand tegen de Spaanse overheersing, wat uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid van Nederland.

Handelsstad

Ondanks de moeilijke periodes in de geschiedenis, heeft Antwerpen zijn rol als handelsstad weten te behouden. Vandaag de dag is Antwerpen nog steeds een belangrijk centrum voor internationale handel, vooral in de diamanthandel en de mode-industrie. De stad staat ook bekend om zijn bruisende cultuur, historische architectuur en levendige festivals.

De historische betekenis van Antwerpen kan niet worden overschat. De stad heeft een lange geschiedenis van handel, kunst en tolerantie en blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk cultureel en economisch centrum.

Invloed van Antwerpen in de handel

Antwerpen heeft een lange geschiedenis als belangrijk handelscentrum. Vanaf de 16e eeuw groeide de stad uit tot een belangrijk knooppunt voor internationale handel. Dit had een grote invloed op de economie en ontwikkeling van Antwerpen.

Internationale handelsroutes

Door haar gunstige ligging aan de Schelde rivier kon Antwerpen uitgroeien tot een belangrijke havenstad. Vanuit Antwerpen werden er handelsroutes geopend naar verschillende delen van de wereld, waaronder Afrika, Azië en Amerika. Deze handelsroutes zorgden ervoor dat Antwerpen een hub werd voor de internationale handel.

Vrije markt

Vrije markt

Antwerpen was in de 16e eeuw een vrije markt, wat betekende dat handelaren vrij waren om hun goederen te verhandelen zonder al te veel beperkingen. Dit zorgde voor een bloeiende handel en aantrekkelijke economische voorwaarden.

Handelsgilden

In Antwerpen waren er ook verschillende handelsgilden actief, zoals de kooplieden, de bankiers en de scheepsbouwers. Deze gilden zorgden niet alleen voor de bescherming van de belangen van hun leden, maar waren ook verantwoordelijk voor het reguleren van de handel. Ze stelden regels op voor de handel en hielden toezicht op de kwaliteit van producten.

Handelsbeurzen

Naast de vrije markt en de handelsgilden speelden handelsbeurzen ook een belangrijke rol in de handel van Antwerpen. Deze beurzen waren ontmoetingsplaatsen waar handelaren elkaar konden ontmoeten en waar deals werden gesloten. De bekendste en meest invloedrijke handelsbeurs van Antwerpen was de Beurs van Antwerpen, die plaatsvond op de Grote Markt.

Welvaart en invloed

De invloed van Antwerpen in de handel zorgde voor welvaart en rijkdom in de stad. Veel kooplieden en handelaren werden erg rijk en investeerden hun geld in kunst, architectuur en andere vormen van culturele uitingen. Hierdoor groeide Antwerpen uit tot een belangrijk kunstcentrum en een stad van rijke handelaars.

See also:  Waar Is Mijn Nummerplaat Bpost?
Gevolgen van de handel in Antwerpen Beschrijving
Economische groei De internationale handel zorgde voor een sterke economische groei in Antwerpen, waardoor de stad kon uitgroeien tot een bloeiend handelscentrum.
Invloed op cultuur en kunst De welvaart en invloed van de handelaren zorgde ervoor dat Antwerpen een belangrijk centrum werd voor kunst en cultuur. Veel kunstenaars kwamen naar de stad voor inspiratie en om hun kunstwerken te verkopen aan rijke handelaren.
Prestige en reputatie De handelssucces van Antwerpen zorgde voor prestige en een goede reputatie van de stad in Europa. Antwerpen werd gezien als een belangrijk handelscentrum en was een gewilde bestemming voor handelaren uit binnen- en buitenland.

De invloed van Antwerpen in de handel heeft een blijvende impact gehad op de stad en haar ontwikkeling. Tot op de dag van vandaag speelt Antwerpen nog steeds een belangrijke rol in de internationale handel en is het een belangrijk economisch centrum in België.

Antwerpen als kunststad

Een rijke kunstgeschiedenis

Antwerpen heeft een lange en rijke kunstgeschiedenis. Al sinds de middeleeuwen was de stad bekend om haar bloeiende kunstscene. Vooral tijdens de Renaissance en de Barokperiode speelde Antwerpen een belangrijke rol als kunststad.

Veel kunstenaars van naam hebben in Antwerpen gewoond en gewerkt. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Pieter Bruegel de Oude, Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck. Ze maakten de stad tot een centrum van artistieke uitmuntendheid.

De Antwerpse Meesters

Tijdens de Renaissance en de Barokperiode kwam de kunst in Antwerpen tot een hoogtepunt. Deze periode staat bekend als de Gouden Eeuw van de Vlaamse schilderkunst. De Antwerpse Meesters produceerden prachtige werken die wereldwijd worden bewonderd.

De meest bekende Antwerpse Meester is Peter Paul Rubens. Zijn schilderijen worden gekenmerkt door hun expressieve stijl, levendige kleuren en dynamische composities. Rubens had een enorme invloed op de schilderkunst van zijn tijd en zijn werken worden nog steeds als meesterwerken beschouwd.

Musea en galerieën

Antwerpen heeft een levendige kunstscene, met tal van musea, galerieën en kunstinstellingen. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten is de perfecte plek om de werken van de Antwerpse Meesters te bewonderen. Het museum herbergt een uitgebreide collectie schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstwerken.

Daarnaast zijn er tal van andere interessante kunstlocaties in de stad, zoals het Museum aan de Stroom, het Fotomuseum Antwerpen en het MoMu (Modemuseum). Deze instellingen tonen een breed scala aan kunstvormen, van moderne kunst tot mode en fotografie.

De hedendaagse kunstscene

Antwerpen is niet alleen bekend om haar rijke kunstgeschiedenis, maar ook om haar bruisende hedendaagse kunstscene. De stad herbergt vele kunstgalerieën, kunstenaarsateliers en kunstfestivals.

De wijk Zuid is een populaire plek voor kunstliefhebbers. Hier zijn veel kunstgalerieën gevestigd en je vindt er regelmatig interessante tentoonstellingen. Daarnaast organiseert Antwerpen jaarlijks het evenement Art Antwerp, waar kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werk exposeren.

Kunst in de openbare ruimte

Een uniek aspect van Antwerpen als kunststad is de aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte. Verspreid over de stad vind je grote en kleine kunstwerken, van standbeelden tot muurschilderingen.

Bekende voorbeelden van kunst in de openbare ruimte zijn de standbeelden van de Brabo, de Rubensfontein en de Reus. Deze kunstwerken geven de stad een unieke uitstraling en dragen bij aan de levendige kunstsfeer van Antwerpen.

Conclusie

Antwerpen is al eeuwenlang een belangrijke kunststad. Met een rijke kunstgeschiedenis, beroemde meesters, prachtige musea en een bruisende hedendaagse kunstscene trekt de stad kunstliefhebbers van over de hele wereld aan. Of je nu van oude meesters houdt of juist liever moderne kunst ontdekt, in Antwerpen is er voor elk wat wils.

Moderne ontwikkelingen in Antwerpen

Groei van de haven

Antwerpen is een belangrijke havenstad en staat bekend om zijn groeiende haven. De haven van Antwerpen is een van de grootste havens van Europa en speelt een belangrijke rol in de internationale handel. Het blijft zich voortdurend ontwikkelen en uitbreiden om aan de groeiende vraag te voldoen.

Stadsvernieuwing

Antwerpen heeft de afgelopen jaren een stadsvernieuwingsproject ondergaan. Oude industrieterreinen zijn omgetoverd tot moderne woon- en werkomgevingen. Er zijn nieuwe appartementencomplexen gebouwd en oude gebouwen zijn gerenoveerd. Deze vernieuwing heeft bijgedragen aan het aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven naar de stad.

Fietsvriendelijke stad

Antwerpen is een stad die steeds meer de nadruk legt op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Zo is de stad begonnen met het aanleggen van fietspaden en het promoten van fietsgebruik. Er zijn verschillende initiatieven genomen om het fietsen in de stad te stimuleren, zoals fietsdeelsystemen en veilige opslagfaciliteiten voor fietsen.

Cultureel aanbod

Antwerpen heeft een rijk cultureel aanbod met tal van musea, theaters, en kunstgalerijen. De stad trekt steeds meer cultuurliefhebbers aan met zijn diverse en levendige culturele scene. Er worden regelmatig internationale evenementen georganiseerd, zoals kunsttentoonstellingen en muziekfestivals.

Duurzaamheid

Antwerpen heeft zich gecommitteerd aan duurzaamheid en werkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van groene initiatieven. Er worden steeds meer elektrische laadstations geïnstalleerd en er wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Antwerpen is vastberaden om een duurzame stad te worden en speelt een actieve rol in het behoud van het milieu.

Toerisme

Antwerpen is een populaire toeristische bestemming geworden vanwege zijn rijke geschiedenis, architectuur en culturele bezienswaardigheden. De stad trekt jaarlijks vele bezoekers, zowel nationaal als internationaal. De toeristische sector blijft groeien en er worden regelmatig nieuwe attracties en evenementen georganiseerd om het toerisme te stimuleren.

See also:  Sauna Waar Je Aan Elkaar Mag Zitten?

Economische groei

Antwerpen staat bekend als een economisch centrum van België. Het is een belangrijke stad voor handel, financiën en technologie. Er zijn veel bedrijven gevestigd in Antwerpen, zowel grote multinationals als kleine startups. De stad heeft een bloeiende ondernemerscultuur en blijft zich ontwikkelen als een belangrijk economisch knooppunt.

Toeristische attracties in Antwerpen

1. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is een indrukwekkend gotisch bouwwerk en een van de bekendste bezienswaardigheden in Antwerpen. De kathedraal, die dateert uit de 16e eeuw, herbergt talloze kunstwerken, waaronder de wereldberoemde schilderijen van Rubens.

2. Het Steen

Het Steen is een middeleeuws kasteel aan de oevers van de Schelde en wordt beschouwd als het oudste gebouw in Antwerpen. Het diende oorspronkelijk als fort en gevangenis, maar tegenwoordig is het een populaire attractie waar je meer kunt leren over de geschiedenis van de stad.

3. Grote Markt

De Grote Markt is het historische hart van de stad en staat bekend om zijn prachtige architectuur. Hier vind je het stadhuis, dat dateert uit de 16e eeuw, en het Brabofontein, een standbeeld dat de legende van de heldhaftige Silvius Brabo vertelt.

4. Het MAS

Het MAS (Museum aan de Stroom) is een modern museum dat de geschiedenis, cultuur en maritieme wereld van Antwerpen toont. Het gebouw zelf is een architectonisch hoogstandje en biedt een panoramisch uitzicht over de stad.

5. ModeMuseum

Het ModeMuseum, ook wel bekend als het MoMu, is een must-see voor modeliefhebbers. Het museum heeft een uitgebreide collectie van historische en hedendaagse mode-items en organiseert regelmatig tentoonstellingen en modeshows.

6. Zoo Antwerpen

De oudste dierentuin van België, Zoo Antwerpen, is een geweldige plek voor een dagje uit met het hele gezin. Hier kun je allerlei dieren bewonderen, van giraffen en leeuwen tot pinguïns en vlinders.

7. Het Rubenshuis

Het Rubenshuis is het voormalige woonhuis en atelier van de beroemde schilder Peter Paul Rubens. Het museum toont niet alleen zijn kunstwerken, maar biedt ook een kijkje in het leven van de kunstenaar en zijn tijd.

8. Red Star Line Museum

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van de miljoenen Europeanen die in de 19e en 20e eeuw via de Red Star Line naar Amerika emigreerden. Door middel van persoonlijke verhalen en historische objecten krijg je een indrukwekkend beeld van deze migratiegolf.

9. Haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen is een van de grootste havens ter wereld en heeft een belangrijke rol gespeeld in de economische welvaart van de stad. Je kunt een rondvaart maken om de imposante schepen en terminals van dichtbij te bekijken.

10. Diamantwijk

Antwerpen staat bekend als de diamantstad en de Diamantwijk is dé plek om alles te weten te komen over de diamantindustrie. Hier kun je juweliers bezoeken, diamanten bewonderen en meer te weten komen over de geschiedenis en het vakmanschap achter deze kostbare stenen.

Met zoveel interessante attracties en bezienswaardigheden, is er genoeg te ontdekken in Antwerpen. Of je nu van kunst en geschiedenis houdt, of gewoon wilt genieten van de sfeer van de stad, er is voor ieder wat wils!

Vraag en antwoord:

Wat is de oorsprong van de naam Antwerpen?

De naam Antwerpen komt van het Oudnederlandse woord ‘andwerpia’, wat ‘aanwerpsel’ betekent. Dit verwijst naar het feit dat de stad is ontstaan aan de oevers van de Schelde, waar schepen werden aangeworpen om goederen te lossen.

Wanneer is de naam Antwerpen voor het eerst gebruikt?

De naam Antwerpen werd voor het eerst gebruikt in de 10e eeuw. In een document uit 958 werd de stad vermeld als ‘Andouerpis’, wat later is verbasterd tot ‘Antwerpen’.

Wat betekent de naam Antwerpen?

De naam Antwerpen betekent letterlijk ‘aanwerpplaats’. Dit verwijst naar de locatie van de stad aan de oevers van de Schelde, waar schepen werden aangeworpen om goederen te lossen.

Waarom is de stad Antwerpen zo belangrijk?

Antwerpen is een belangrijke stad vanwege haar strategische ligging aan de Schelde en haar historische rol als een belangrijk handelscentrum. De stad heeft een rijke geschiedenis en is bekend om haar haven, diamantindustrie en cultureel erfgoed.

Welke invloeden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Antwerpen?

Antwerpen heeft door de geschiedenis heen invloeden gehad van verschillende culturen en naties. De stad was een belangrijk handelscentrum tijdens de Middeleeuwen en de Renaissance en trok handelaars, kunstenaars en wetenschappers uit heel Europa aan. Deze verschillende invloeden hebben bijgedragen aan de culturele rijkdom en diversiteit van Antwerpen.

Hoe heeft de haven van Antwerpen bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad?

De haven van Antwerpen is een van de grootste en drukste havens ter wereld. Het is een belangrijke bestemming voor internationale handel en heeft bijgedragen aan de economische groei en ontwikkeling van de stad. De haven zorgt voor werkgelegenheid en trekt ook toeristen aan, die de levendige sfeer en de historische bezienswaardigheden van Antwerpen willen ervaren.

Zijn er bekende bezienswaardigheden in Antwerpen?

Ja, Antwerpen heeft veel bekende bezienswaardigheden. Enkele van de meest populaire attracties zijn de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het Rubenshuis, het MAS (Museum aan de Stroom) en de Grote Markt. Daarnaast staat Antwerpen bekend om haar mode-industrie, winkelstraten, gezellige pleinen en talrijke musea en galerieën.